ნანჯინგი არეგულირებს დატენვისა და დატენვის მომსახურების საფასურის სტანდარტს, სუფთა ელექტრო მანქანები 1,68 იუანამდე კვტ/სთ-ში

9 ივლისს, ნანკინის მუნიციპალურმა ფასების ბიურომ გამოსცა „შეტყობინება სუფთა ელექტრო მანქანების დამუხტვისა და გამოცვლის დატენვის სტანდარტების კორექტირების შესახებ“.შეტყობინებაში ნათლად იყო ნათქვამი, რომ მორგებული სუფთა ელექტრო ავტობუსი (12 მ) დამუხტავს და ცვლის დატენვის უმაღლეს სტანდარტს მომსახურებისთვის, სუფთა ელექტრო მანქანებისთვის. დამუხტვის მომსახურების მაქსიმალური სტანდარტი (შვიდი ან ნაკლები) არის 1,46 იუანი კვტ/სთ-ზე, 2,00 იუანი კილომეტრზე და 1,68 იუანი კვტ/სთ-ზე.

ელექტრომობილების (შვიდი ან ნაკლები) გამოცვლის მაქსიმალური მუხტი არ არის დარეგულირებული და ის მაინც 0,68 იუანია კილომეტრზე.

კონკრეტული განცხადება ასეთია:

შეტყობინება სუფთა ელექტრო მანქანების დამუხტვისა და გამოცვლის სერვისისთვის დატენვის სტანდარტის რეგულირების შესახებ

თითოეული რაიონის ფასების ბიურო, ჯიანგბეის ახალი რაიონის მართვის კომიტეტის ბაზრის ზედამხედველობის ბიურო და თითოეული დამუხტვისა და შემცვლელი ობიექტის სამშენებლო და ექსპლუატაციის ერთეულები:

2018 წლის მეორე კვარტალში რაფინირებული ნავთობპროდუქტების ფასში ცვლილებების მიხედვით, „პროვინციული ფასების ბიუროს ცნობა ელექტრომობილების დამუხტვისა და გამოცვლის საშუალებების ელექტროენერგიის ფასისა და მომსახურების ფასის განსაზღვრის შესახებ“ (Su Shigong [2014 წ. ] No. 69) და მუნიციპალური ფასების ბიურო ელექტრომობილის დატენვისა და გამოცვლის საშუალებების და სერვისების ფასთან დაკავშირებით შესაბამისი ცნობა (Ning Lian Gong [2014] No. 87) ადგენს, რომ შესაბამისი საკითხები დატენვის სტანდარტის კორექტირებასთან დაკავშირებით ჩვენს ქალაქში ელექტრო მანქანების დატენვისა და გამოცვლისთვის შემდეგია:

პირველი, დაარეგულირეთ დატენვის უმაღლესი სტანდარტი სუფთა ელექტრო ავტობუსის (12 მ) დამუხტვისა და შეცვლის სერვისისთვის, დატენვის უმაღლესი სტანდარტი სუფთა ელექტრო მანქანებისთვის (შვიდი ან ნაკლები), 0,12 იუანი კვტ/სთ-ზე, 0,16 იუანი კილომეტრზე, 0,12 იუანი კვტ/სთ-ზე.მორგებული სუფთა ელექტრო ავტობუსის (12 მ) დატენვის და გადართვის სერვისის მაქსიმალური დატენვის სტანდარტი, სუფთა ელექტრო ავტომობილის (შვიდი ან ნაკლები) დამუხტვის სერვისის მაქსიმალური დატენვის სტანდარტი 1,46 იუანი კვტ/სთ-ზე, 2,00 იუანი კილომეტრზე, 1,68 იუანი კვტ/სთ-ზე.

მეორე, სუფთა ელექტრო ავტომობილის (შვიდი ან ნაკლები) ენერგიის გაცვლის სერვისის მაქსიმალური გადასახადი არ არის მორგებული, მაინც 0,68 იუანი კილომეტრზე.

3. ეს შეტყობინება ამოქმედდეს 2018 წლის 10 ივლისიდან.


გამოქვეყნების დრო: ივლის-20-2020